Gedrag van de egel PDF Print E-mail

De egel is afhankelijk van zijn reflexen om te overleven:


Een egel is afhankelijk van zijn reflexen, deze zijn bepalend voor zijn overlevingskansen.

Ondanks het eenvoudig gebouwde brein is het leervermogen van de egel goed. Zijn gedrag wordt niet alleen bepaald door aangeboren instincten, maar ook door ervaringen.

foto: dit egel mannetje is door de kinderen Dopy genoemd

 

Zien:
Het gezichtsvermogen van de egel schijnt beter te zijn dan men vroeger dacht.
Egels leren snel waar ze voedsel kunnen vinden. Door kleuren te onthouden. zij het zeer onvolledig.

Horen:
Het gehoor is zeer gevoelig, ook volkomen tamme dieren krimpen heftig ineen bij piepende, klakkende of andere geluiden en rollen zich dan op. Ze leren snel te reageren op bepaalde fluit of roepgeluiden, waardoor ze niet ineen krimpen maar juist toe komen lopen als men hem bij zijn naam ‘Max’ roept. Afhankelijk van degene die hem het meest aanhaalt en tegen hem praat reageert de egel op een mannen of een vrouwenstem om te voorschijn te komen.

Geluid:
Als egels bepaalde geluiden maken dan heeft dat een betekenis bijvoorbeeld als de egel het geluid van een piepend jong vogeltje maakt dan heeft de egel honger, als hetzelfde geluid harder en langer, dwingender wordt aangehouden wil de egel aandacht. Blazen, hard snuiven is imponeren. Een knarsend tandend geluid betekend zich niet lekker voelen of er zit nog eten in de mondholte terwijl de egel al weer in slaap is gevallen. Raadzaam is de etensrest weg te spoelen met een piepetje water. Tijdens het eten kunnen egels behoorlijk smakkend eten, dit is erg leuk om te horen. Ook het stampend voeten als de egel zich aan het krabben is, geeft het gevoel of er iemand aan de deur staat te kloppen.

Ruiken:
Evenals bij alle insecteneters staat bij de egels de reukzin echter op de eerste plaats. Met behulp daarvan vinden en onderzoeken ze hun voedsel en herkennen ze hun omgeving, soortgenoten, geslachtspartner, jongen en vijanden.

Tamme egels kunnen gemakkelijk op bepaalde geuren worden gedresseerd, bijvoorbeeld die van de schoenen (leer vinden ze erg lekker ruiken) van de verzorger of de lucht van gedragen sokken, en zij komen naderbij als ze de vertrouwde geur bespeuren.

Warmte:
Waar de egels ook van houden is warmte. In verwarmde vertrekken vinden ze spoedig de warmtebronnen en gaan daarbij liggen slapen bijvoorbeeld een opgerold kleed. In de vrije natuur nemen ze vaak een zonnebad. Net als jonge vogels dat ook doen. Een egel die overdag te zien is in de zon(badend) hoeft niet perse ziek te zijn.

Solitair:
Egels zijn solitairen en gaan ontmoetingen met soortgenoten gewoonlijk uit de weg. Brengt men er verschillende in één kooi bijeen (vanaf ca 150 g), dan zetten ze de nekstekels op en proberen te bijten of blazen. Als het familie is (een broertje of een zusje) dan is het gedrag iets rustiger, en negeren ze elkaar, hoewel blazen en grommen ook voorkomt (vanaf ca 200 g) is het beter de egels apart te zetten.Als dat niet mogelijk is vanwege ruimte gebrek werpt één zich op als ‘opperegel’ en commandeert alle andere. Ook bij de andere ontstaat een ‘piklijst', waarin precies is vastgelegd wie mag bijten, stompen,of wegduwen. De hogere rang wordt beslist niet altijd bepaald door grootte of lichaamskracht maar vaak wordt een kleinere, zwakkere ‘opper egel' omdat hij levendiger, driester of vechtlustiger is.

Slaap:
Tijdens de dagslaap ligt de egel met ontspannen spieren meestal half opgerold op één zijde, zodat kop en de poten te zien soms hij zich ook wel plat op de grond uit. De stekels liggen daarbij glad naar achteren. Als hij gestoord wordt in zijn slaap krimpt hij ineen, zet de stekels op of rolt zich op. of als een egel een mens hoort of ruikt, loopt hij gewoonlijk vlug naar de dichtstbijzijnde schuilhoek of hij rolt zich sissend op en blijft als bal liggen. Pas na geruime tijd ontrolt hij zich langzaam en wantrouwig. Maar het komt ook wel eens voor dat ze zo diep slapen dat ze niks horen, zelf als men ze oppakt zit er geen beweging in en als men ze wakker maakt duurt het ook even voordat ze echt wakker zijn. Dit hangt van de het tijdstip van de dag af.

Als de buitentemperatuur normaal is, schommelt de lichaamswarmte van de egel in de loop van de dag ongeveer twee graden, 35,4ºC (± 0,5) Gedurende de tweede nachtelijke rustpauze tegen drie uur is de temperatuur met ongeveer 36,8° het hoogst, tijdens de rust overdag daalt ze omstreeks drie uur n.m. tot 34,8°. Tijdens de slaap begint ze evenwel al weer te stijgen. De stijging van de temperatuur wordt dus niet veroorzaakt door beweging, de egels worden daarentegen pas wakker als de lichaamswarmte reeds een poos aan het stijgen is. (33,5-36,75ºC).

De egel zwerft 's-avonds rond maar is overdag ook regelmatig wakker om te urineren en te drinken of wat te eten.Tijden dat ze wakker zijn 8:00 / 10:00 / 12:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 / 22:00 / 0.00 /3:00 / 6:00. De ene egel is vaker wakker dan de ander.

Een egel is een dier dat niet teveel opvalt en leeft met regelmaat, misschien is dat ook wel de reden dat het behoort tot een van de oudste diersoorten op aarde is die er leven.

foto: mannetjes egel Worpje heeft zijn naam gekregen van de dierenarts

Schuw en tam:

Er bestaan schuwe wilde egels en tamme wilde egels. Schuwe wilde egels schrikken vaak al op bij de schaduw en de geur van een mens. en rollen zich op of rennen eerst weg en rollen zich dan op, zoals je hier boven hebt kunnen lezen, maar er zijn ook tamme wilde egels. Veel egels leven namelijk dichtbij huizen, o.a midden in de grote stad. op boerderijen, in tuinen of plantsoenen vaak worden ze zo tam, dat ze op vaste tijden de speciaal voor hem bestemde voedselbakken bezoeken en zich zelfs laten beetpakken en optillen.

Wanneer men een tamme egel tijdens de dagslaap oppakt wordt hij dadelijk wakker, rekt zijn ledematen uit, ligt plat op zijn buik en geeuwt, kruipt het liefst in je mouw. Als de egel gaat spartelen zet hem dan neer zodat hij even stil kan zitten om eerst rustig te poepen en daarna te plassen. Vervolgens krabt de egel zich met een achterpoot. Hij kan daarbij met zijn voet vrijwel alle delen van het lichaam bereiken. Soms schudden ze zich daarna uit als een hondje. Andere egels hebben even de tijd nodig om wakker te worden.

In het algemeen bijten tamme egels niet. Sommige dieren blijven echter steeds naar de hand of tenen happen, ook al zijn ze verder volkomen tam. Dit heeft meer te maken met het ontdekken, en het kennis maken, of spelen van een nieuwe geur op de hand van de verzorger dan de verzorger pijn te willen doen, ze bijten niet door, maar niet te min voelt men de hap wel en volwassenen en kinderen kunnen daarvan schrikken.

Last Updated ( Thursday, 18 October 2007 00:41 )